Η ΓΑΥΔΟΣ και ο φυσικός της πλούτος γίνεται αντικείμενο ενδιαφέροντος του επεισοδίου της σειράς ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ. Η αφηγήτρια κάνει λόγο για τις φυσικές ομορφιές του νησιού, την ιστορία του, τη μορφολογία του εδάφους, την αρχιτεκτονική των οικημάτων και τη ζωή των κατοίκων που έχουν απομείνει. Επισημαίνει την ανάγκη προστασίας των καλλιεργήσιμων εδαφών, ώστε να συνεχιστεί η παραδοσιακή γεωργία, τις ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί η πολιτεία, προκειμένου να προστατευτεί ο φυσικός πλούτος της περιοχής και να διατηρηθεί η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, σε συνάρτηση πάντα με την ισσορροπημένη αναπτυξιακή εξέλιξη της ΓΑΥΔΟΥ προς όφελος των κατοίκων. Πρόταση για ανακήρυξη ολόκληρου του νησιού ως διατηρητέου φυσικού μνημείου.